gtag('config', 'G-8V1G8JK4B4');
default

Siedle Vario

Описание

Siedle Vario е олицетворение на модулната система, предлага практически неограничен обхват за вариации и комбинации.  Siedle Vario може да бъде изпълнена в широчина, и да включва в себе си и пощенска кутия, или във височина, за по удобно боравене със скенера за пръстов отпечатък. На практика няма възможно приложение за вход, което да не може да се реализира с Vario.