gtag('config', 'G-8V1G8JK4B4');
default

Специализирани функции

Бутони за повикване с надпис на Брайл. Като предоставя специални функции, Siedle се справя с различни нужди.

Полезно за тези, които използват слухови апарати, е индукционен контур от вида, използван в музеите. Предава акустични сигнали от домофонната система чрез индукционни контури в пода и стената директно до слуховия апарат на посетителя.

Дори ако сте със слухов апарат: вътрешните станции на Siedle с ръкохватка са снабдени с контур за индуктивно свързване на аудио сигнала. Това позволява на носителите да чуят тона директно върху слуховия си апарат. С тази технология вътрешните станции отговарят на европейския стандарт  (ETS 300 381) за средства за комуникация, съвместими със слуховия апарат.

Системите Siedle предлагат почти неограничени възможности със своя модулен дизайн и адаптиране към нуждите на клиента. Те позволяват различни височини за вграждане, за деца или потребители на инвалидни колички, но и за шофьори на камиони, които трябва да управляват домофона от кабината на водача.