gtag('config', 'G-8V1G8JK4B4');
default

Контрол на достъпа

Контролът на достъпа до сградата, където биват монтирани домофонните системи на фирма S. Siedle & Söhne GmbH, е приоритет към който ние не правим компромис. И тук, както във всяка насока на фирмата имаме гъвкавост при решенията. Пръстов отпечатък, пръстов скенер с вграден RFID скенер или само RFID скенер, клавиатура с бутони или мултифункциоинален touch display който комбинира в себе си електронна клавиатура, бутони за избиране или адресен указател.