gtag('config', 'G-8V1G8JK4B4');
default

Готови (PLUG and PLAY) комплекти

Готовите аудио и видеодомонни комплекти осигурява достъп до най-високите технологии на Siedle. Те изпълняват основните функции за видеообаждане, реч и отваряне на вратата - с всички предимства легендарното качество, което е синоним на системите Siedle. Готовите комплекти се предлагат както с класически вътрешни телефони, така и със станции за свободни ръце на Siedle. Комплектите се предлага за една до четири жилищни единици.

Функционалният стил и неутралният цвят на външното тяло базирано на Siedle CLASSIC се съчетават идеално с всички стилове на изграждане. Информационният знак и бутоните за повикване на станцията са осветени с бели светодиоди, а табелите с имена са видими и ясно разпознаваеми.