gtag('config', 'G-8V1G8JK4B4');
default

Siedle Axiom

Описание
Siedle Axiom е бъдещето на изграждането на комуникацията в най-добрия й вид: като команден център за комуникация, телефония и автоматизация на сгради, тя обединява техническа и формална елегантност в обзавеждащия аксесоар за особено взискателните.

Контролният интерфейс е специално разработен за Siedle Axiom. Описателните символи и иконки предоставят информация за текущото състояние и опциите за управление. За да отговаря на много среди и изисквания, интерфейсът може да бъде снабден със светъл или тъмен дизайн.

В допълнение, той може да бъде конфигуриран индивидуално, така че стартовият екран да има директен достъп до често използвани функции и контакти.