gtag('config', 'G-8V1G8JK4B4');
default

IP системи

Представете си: Вие може да сте на всяка една точка на света и  да приемете обаждането от домофонната Ви система, и да имате пълен контрол върху действията случващи се пред, а също и зад Вашата входна врата.

Вашият смартфон или компютър се превръща в мобилна вътрешна станция за домофонната Ви система.

Приложението Siedle за iOS (от iOS 11.4) и Android (от Android 7) се основава на връзката към сървъра Siedle, разположен в Германия (съгласно ISO 27001). Комуникацията е криптирана - както между сървъра Smart Gateway и Siedle, така и между сървъра Siedle и приложението Siedle. Така че няма лични данни на сървъра Siedle, които биха могли да бъдат използвани от неоторизирани лица.